خانهالگوریتم fifo یا fsfc سیستم عامل

الگوریتم fifo یا fsfc سیستم عامل

الگوریتم fifo یا fsfc سیستم عامل

توضیح الگوریتم fifo یا (first input first output) :

سیاست خروج به ترتیب ورود با قاب های صفحه تخصیص یافته به فرآیندها, مانند یک میانگیر مدور رفتار می­کند و صفحه ها را در یک روش نوبت گردشی خارج می­کند. بنابر این یکی از ساده­ترین سیاست­های جایگزینی صفحه برای پیاده­سازی است.

الگوریتم fifo به زبان سی شارپ و دارای فایل داکیومنت می باشد

RIAL 85,000 – خرید
امتیاز به این مقاله
نویسنده

hadimaxis1989@gmail.com